AANGIFTE INKOMSTENBELASTING

Voor sommige mensen levert het invullen van de belastingaangifte wat problemen op.
Daarom zijn er bij de KBO vrijwilligers opgeleid, die u kunnen helpen.

Onze leden kunnen hiervoor terecht bij:
Christ van Tetering, telefoon 0167-532926      
E-mail adres: christ.van.tetering@ziggo.nl

Uitdrukkelijk moet worden gesteld dat dit geen zakelijke of ingewikkelde aangiften mogen betreffen.