Naam Telefoonnr E-mail adres
Voorzitter Jan van den Brand 0167536012 jan@vandenbrandconsultancy.nl
Secretaris Gon Slokkers 0612502929 c.slokkers@home.nl
Penningmeester Hans Slokkers 0167532834 hansslokkers@outlook.com
Lid Hilda van Etten 0167533161 avanetten53@gmail.com
Lid Jos Ruijten 0167532966 josenriaruyten@gmail.com
Lid Peter Gommeren 0167532878 gommeren.p@outlook.com
Lid Anita van den Broek 0620038816 anitavdb@hetnet.nl