Het opzeggen van het lidmaatschap dient te gebeuren voor het einde van het jaar, uiterlijk 31 december. Als men in de loop van het jaar opzegt blijft het lidmaatschap geldig tot einde van dat jaar. Er vindt geen restitutie plaats van de contributie.

Het opzeggen dient schriftelijk, per brief of e-mail, te geschieden bij de secretaris van de KBO-Kruisland:

de heer Peter Gommeren
Grote Tiende 4
4756CC Kruisland

E-mail: gommeren.p@outlook.com