KBO-Brabant en zijn Afdelingen komen op voor de senioren in Brabant, stimuleren hen tot maatschappelijke participatie en inspireren hen hun talenten te benutten ten dienste van elkaar en van de maatschappelijke omgeving.

KBO-Kruisland is een vereniging binnen KBO Kring gemeente Steenbergen.
Wij behartigen de belangen van de Kruislandse ouderen in het algemeen en die van onze leden in het bijzonder. Daarover hebben wij contacten met diverse andere ouderenbonden en organisaties in onze gemeente.
We geven informatie, bieden verschillende cursussen aan en organiseren activiteiten speciaal gericht op mensen vanaf 50 jaar van alle gezindten.